Ana Sayfa>Katılımcılar>İZTO Katılım Teşviki

İZTO Katılım Teşviki

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi İZTO, 2023 yılında da Yönetim Kurulunca belirlenmiş olan fuarlara teşvik vermeye devam etmektedir.

Fiziksel fuarlara yönelik teşvikin kapsamı aşağıdaki şekildedir:

  1. Sadece zemin veya paket stant olarak, sektör ayrımı olmaksızın uluslararası unvana sahip olmayan ihtisas nitelikli İzmir fuarlarında; 1-3 kez aralığında düzenlenmekte olan fuarlarda firma başına 50 m2'ye kadar zemin veya standart stant alanının %80’i, 4 kez ve üzeri düzenlenen fuarlarda aynı metrajın %70’i, ‘’uluslararası’’ nitelikli İzmir fuarlarında firma başına 80 m2'ye kadar %50’si desteklenmektedir.

İzmir dışı fuarlarda değişen oranlı tarife değil standart olarak 40 m2'ye kadar katılım bedelinin %50’si destek kapsamındadır.

  • Teşvik tutarı hesaplanırken aynı fuar için başvuru yapan üyeler arasında en düşük bedelle fuara katılan firmanın ödediği m² birim fiyatı esas alınır.
  • Ödenecek m2 birim fiyatı 600 TL’yi geçemez.
  • Teşvik tutarı hesaplanırken KDV destek kapsamı dışında tutulur.
  • Standında ithal ürün veya hizmet sergileyen firmalar teşvikten yararlanamaz.
  • Standında sıcak satış yapan firmalar teşvikten yararlanamaz.

*Çıplak alan veya paket stand bedeli, yukarıdaki kriterler çerçevesinde hesaplanarak başvuru İZTO Yönetim Kurulunca onaylandığı takdirde başvuru sahibi firmaya ödenmektedir.

Söz konusu teşviklere ilişkin İzmir Ticaret Odası tarafından belirlenen usul ve esaslar gereği üyelerin teşvikten faydalanabilmesi için hali hazırda;

  • Başvuru sahibi firmanın İzmir Ticaret Odası’na üye olması (faal durumda olması),
  • İzmir Ticaret Odası’na aidat borcu bulunmaması,
  • İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nun, firmanın fuar teşviklerinden yararlandırılmasına ilişkin kararı gerekmektedir.

Yukarıda bahsi geçen prosedürler ile birlikte;

Aynı firma bir yıl içinde toplamda iki fuar için teşvikten yararlanabilir. (İZTO merkez veya şubeleri üzerinden birden fazla kaydı bulunan şirketler, merkez veya şubeleri toplamında bir yıl içerisinde en fazla iki kez fuar teşvikinden yararlanabilirler. Başka bir ifadeyle, bir şirket grubunun tüzel kişiliği için tanınan fuar teşvik hakkı toplamı yılda ikidir. Şirket, bu hakkını merkez veya dilediği şube üzerinden kullanabilir. Aynı şirket grubuna bağlı birden fazla şube veya merkezle beraber başka bir şube, aynı fuar için teşvik başvurusu yapamaz. Bir fuar katılımı için şirketin sadece merkezi veya bir şubesi üzerinden teşvik başvurusu yapılabilir.),

Fuarlara katılan üyelerimizin teşviklerden yararlanabilmeleri için fuar öncesi, fuar süresi boyunca veya en geç fuar bitim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde İZTO Web Portalı aracılığı ile Online Başvuru yapmış olmaları ve fuar bitiminden itibaren bir ay içerisinde İZTO Yurtiçi Fuar Teşvikleri Uygulama Usul ve Esasları’nda belirtilen belgeleri Odamıza teslim etmeleri gerekmektedir.

2023 yılı içerisinde İZTO tarafından teşvik verilecek fuarların listesi https://eoda.izto.org.tr/web/fuar_liste.aspx linkinde yer almaktadır.

Yanı sıra, İZTO Yurtiçi Fuar Teşvikleri Usul ve Esasları ile Online Başvuru sayfasına aşağıdaki link aracılığı ile ulaşılabilmektedir.

http://www.izto.org.tr/tr/fuar-tesvikleri